อุตสาหกรรมใดที่เลือกใช้ น้ำมัน,จารบี มากที่สุด

จำนวนผู้ลงคะแนน
122
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 01:08 น.

อุตสาหกรรมใดที่เลือกใช้ น้ำมัน,จารบี มากที่สุด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
อุตสาหกรรมยานยนต์
48 39.3%
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
35 28.7%
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
11 9%
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
9 7.4%
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7 5.7%
อุตสาหกรรมอาหาร
6 4.9%
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
6 4.9%